Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Více informací

Rezervace termínu schůzky
×
MENU

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana soukromí a zpracování osobních údajů v pánském zakázkovém krejčovství Salon Galard

Kdo jsme

Pánské zakázkové krejčovství Salon Galard Praha je provozováno společností Galard Praha s.r.o., se sídlem Petrská 1132/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané pod sp. zn. C 224644 vedená u Městského soudu v Praze, IČO: 02596598 (dále jen „Salon Galard Praha“) a pánské zakázkové krejčovství Salon Galard Brno je provozováno společností Galard Brno, s.r.o., IČ: 29273200, se sídlem Brno, Údolní 552/31, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 70004 (dále jen „Salon Galard Brno“) (společně dále jen „Salon Galard“).

Necháte-li si u nás ušít jakýkoli oděv na míru nebo si zakoupíte některý z výrobků a zboží, Salon Galard Praha či Salon Galard Brno bude správcem Vašich osobních údajů.

Správcem Vašich údajů je vždy Salon Galard Praha anebo Salon Galard Brno, podle toho, zda jste zákazníkem pánského zakázkového krejčovství v Praze či Brně.

Salon Galard Praha a Salon Galard Brno jsou samostatnými správci osobních údajů, a v žádném případě si nepředávají či vzájemně nesdílejí osobní údaje, jež zpracovávají jako samostatní správci.

Jak nás kontaktovat

Váš názor nás zajímá, pokud máte dotazy k ochraně soukromí v pánském zakázkovém krejčovství Salon Galard Praha, neváhejte nám napsat na emailovou adresu repa@galard.cz

Obdobně, pokud máte dotazy k ochraně soukromí v pánském zakázkovém krejčovství Salon Galard Brno, neváhejte nám napsat na emailovou adresu hoffmannova@galard.cz

Naše zásady

Ochrana Vašeho soukromí je pro nás zásadní, proto jsme připravili následující text, abyste byli informováni o tom, jak chráníme a zpracováváme Vaše údaje, a současně věděli, jak nás v případě potřeby kontaktovat.

Základní informace

Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme

Způsob shromažďování a množství údajů, které evidujeme, se může lišit v závislosti na Vámi využívaných a odebíraných výrobcích a službách, případně na účasti v soutěžích a na akcích, které pořádáme, spolupořádáme, jsme partnery nebo na tom, že jsme spolu v jiném kontaktu.

Nejčastěji však Vaše údaje zpracováváme, jestliže si u nás necháte ušít oblek či jiný módní kousek na míru.

Salon Galard zpracovává Vaše osobní údaje na základě následujících skutečností:

 • Plnění vaší smlouvy nebo uzavření smlouvy a provedení kroků na základě vašich požadavků.

Přejete-li si u nás sjednat schůzku, budeme potřebovat některé Vaše kontaktní údaje. Podobně, jestliže Vás potřebujeme kontaktovat ohledně již sjednané schůzky, opět budeme zpracovávat určité údaje.

Abychom pro Vás ušili a připravili módní kousek dle Vašeho přání, nebude to možné bez zpracování Vašich tělesných měr.

 • Legitimní obchodní zájmy Salonu Galard

Rádi Vás budeme zvát na naše večírky či eventy a stejně tak Vás s radostí budeme informovat o výhodných nabídkách našich výrobků a služeb nebo novinkách. V takovém případě Vás, jako našeho zákazníka, můžeme oslovit prostřednictvím SMS zprávy, emailu či telefonickým hovorem.

 • Dodržování závazných právních povinností

Jako všechny společnosti, i Salon Galard je vázán platným právním řádem, mimo jiné i včetně účetních a daňových požadavků. Abychom plnili zákonné povinnosti, musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje.

 • Vámi poskytnutý souhlas

Jestliže s námi budete chtít soutěžit anebo nám dáte souhlas v návaznosti na jiný účel zpracování, potom můžeme také zpracovávat Vaše údaje. Takový souhlas může být kdykoli odvolán.

Typy údajů, kterými můžeme dle konkrétní situace disponovat:

 • Vaše jméno, příjmení, telefonní a/nebo mobilní číslo a emailová adresa pro potřeby sjednání a realizace schůzky.
 • Vaše jméno, příjmení, telefonní a/nebo mobilní číslo, případně emailová adresa, adresa a číslo bankovního účtu pro potřeby plnění smlouvy mezi Vámi a námi.
 • Vaše jméno, příjmení, telefonní a/nebo mobilní číslo a emailová adresa, případně další údaje pro potřeby účasti v soutěžích.
 • Vaše jméno, příjmení, adresa, telefonní a/nebo mobilní číslo, emailová adresa a jméno a příjmení adresáta pro potřeby zakoupení a přípravy voucheru.
 • Vaše fotografie bez obličeje, které vyhotoví náš konzultant během schůzky, a to za účelem přípravy Vámi vybraného módního kousku. Potřebujeme znát i Vaše míry, abychom pro Vás připravili výrobek skutečně na míru.
 • Vaše fotografie, jestliže nám k tomu dáte souhlas, a to za účelem marketingové propagace Salonu Galard. V takovém případě se již jedná o fotografii celé postavy s obličejem.
 • Vaše emailová adresa, jestliže si přejete, abychom Vám zasílali náš newsletter, a nejste náš zákazník.
 • Informace z cookies, které používáme na našich stránkách.
 • Další údaje nezbytné pro plnění zákonných povinností.

Jakým způsobem využíváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme k následujícím účelům:

1. Poskytování Vámi poptávaných služeb a výrobků

Sjednání schůzky s naším konzultantem a realizace schůzek

 • Abychom zjistili, co si přejete a co Vám bude nejlépe „sedět“, je třeba se domluvit a realizovat schůzky s námi, občas i opakovaně.

Ušití oděvu na míru

 • Abychom Vám vyrobili oděv na míru, potřebujeme si nafotit Vaši postavu a změřit Vaše tělesné míry.

Vztah mezi námi

 • Právně mezi námi vzniká smlouva, a i proto je třeba zpracovávat určité osobní údaje.

Fakturace a péče o zákazníky

 • Vyúčtování za naše výrobky a služby.
 • Komunikace s Vámi ohledně našich výrobků a služeb.

2. Zkvalitňování našich výrobků a služeb

Zkvalitňování našich výrobků a služeb

 • Za účelem zkvalitňování našich výrobků a služeb by nás zajímal Váš názor. Pokud nám ho sdělíte, i takové údaje budeme zpracovávat.

3. Marketing

 • Jako našeho zákazníka Vás můžeme informovat o našich výhodných a nových nabídkách, soutěžích, co pořádáme, anebo se zeptáme na Váš názor ohledně našich výrobků a služeb. Informovat Vás budeme formou SMS zprávy, emailu či telefonickým hovorem.
 • V případě udělení souhlasu s pořízením Vaší fotografie za účelem reklamní propagace Salonu Galard na webu, sociálních sítích a v propagačních materiálech (např. katalog či lookbook) budeme zpracovávat i tyto údaje. Tento souhlas můžete samozřejmě vždy odvolat.
 • Podobně, jestliže vyjádříte souhlas se zasíláním newsletteru, budeme Vám je posílat. Tento souhlas můžete snadno odvolat prostřednictvím odkazu v každém emailu s newsletterem.
 • Také Vás může kontaktovat náš konzultant a zeptat se, jak se máte a jak jste spokojeni s naším výrobkem. Samozřejmě mu můžete sdělit, ať Vás již nekontaktuje, i když by nás to mrzelo.

Jak Vaše osobní údaje sdílíme

 • Vaše údaje vidí naši zaměstnanci a externí spolupracovníci.
 • Využíváme také dodavatele, kteří nám pomáhají v tom, abychom Vám poskytli ty nejlepší výrobky a služby. Tito dodavatelé jsou dle platné právní úpravy v roli zpracovatelů osobních údajů a my je vždy zavážeme k důsledné ochraně Vašich osobních údajů pomocí smlouvy o zpracování osobních údajů.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme

Vaše údaje uchováváme po dobu stanovenou právními předpisy. V případě neexistence zákonné povinnosti uchováváme údaje pouze po nezbytně nutnou dobu.

Jestliže zpracováváme Vaše údaje na základě souhlasu, zpracování bude probíhat dle informace v dokumentu souhlasu či do odvolání z Vaší strany.

Zabezpečení Vašich osobních údajů

Důsledně dbáme na ochranu a zabezpečení Vašich údajů. Naše interní systémy jsou zabezpečeny technicky i právně (pomocí smluv o zpracování osobních údajů s našimi dodavateli).

Naši zaměstnanci jsou proškoleni ohledně ochrany osobních údajů, a i dokumenty ve fyzické podobě, obsahující osobní údaje, máme chráněné, tj. „přímo pod zámkem“.

Vaše práva

Jestliže Vaše práva zpracovává Salon Galard Praha, Vaše práva snadno uplatníte, když nám napíšete na email repa@galard.cz

Jestliže Vaše práva zpracovává Salon Galard Brno, Vaše práva snadno uplatníte, když nám napíšete na email hoffmannova@galard.cz

Právo na opravu osobních údajů

Pokud Vaše údaje nejsou přesné, máte právo na jejich opravu. Pokud Vaše údaje, které uchováváme, vyžadují aktualizaci nebo pokud jsou podle Vašeho názoru nepřesné, můžete se na nás také obrátit.

Právo na přístup k osobním údajům

Zajímá Vás, jaké údaje o Vás zpracováváme, napište nám. Také Vám můžeme poskytnout kopii zpracovávaných údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Za určitých okolností máte právo na získání poskytnutých údajů, jestliže nám napíšete.

Právo vznést námitku proti využívání osobních údajů

Za určitých okolností máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. V našem případě se bude jednat zejména o zasílání obchodních sdělení, napište nám na výše uvedený email a my Vás už nebudeme kontaktovat s marketingovými nabídkami.

Právo omezit využívání Vašich údajů

Toto právo můžete uplatnit, pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje, které uchováváme, jsou nepřesné nebo bychom je podle Vašeho názoru neměli zpracovávat.

Právo na výmaz

Domníváte se, že bychom už Vaše údaje neměli zpracovávat? Nemělo by se to stát, ale v případě nutnosti, napište nám.

Odvolání souhlasu

Jakýkoliv souhlas se zpracováním údajů pro Salon Galard Praha, který nám dáte, můžete vždy snadno odvolat zasláním emailu na repa@galard.cz

Jakýkoliv souhlas se zpracováním údajů pro Salon Galard Brno, který nám dáte, můžete vždy snadno odvolat zasláním emailu na hoffmannova@galard.cz

Jak podat stížnost

Chcete-li nás kontaktovat ohledně jakýchkoli Vašich práv nebo si stěžovat na to, jakým způsobem využíváme Vaše údaje, napište nám ve vztahu k Salonu Galard Praha na repa@galard.cz, a ve vztahu k Salonu Galard Brno na hoffmannova@galard.cz Naší snahou je Vám maximálně vyjít vstříc, pokud však stále nebudete spokojeni, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů na www.uoou.cz.

Naše zásady používání souborů cookies

Jak používáme soubory cookies

Soubory cookies používáme k fungování našich stránek, sledování návštěvnosti, ale také k směřování anonymní reklamy (tedy reklamy, která není identifikována s Vámi jako fyzickou osobou).

Naše soubory nikdy cookies neobsahují osobní údaje, například jméno či bankovní údaje.

Soubory cookies a Vy

Cookies a nejpopulárnější prohlížeče:

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Safari
 • Google Chrome
 • Opera

Pokud se rozhodnete nepovolit soubory cookies, budete sice stále moci navštěvovat naše webové stránky, ale možná se zhorší či přestanou fungovat určité funkce

Nastavení souborů cookies

Způsob používání souborů cookies si můžete nastavit ve svém prohlížeči.

Jak si ověřit, zda jsou soubory cookies povoleny na počítačích typu PC:

Google Chrome

 1. Klikněte na tlačítko nabídky (tři tečky nad sebou) v pravém horním rohu okna prohlížeče a zvolte „Nastavení“ a poté „Rozšířená nastavení“.
 2. Klikněte na nadpis „Ochrana soukromí a zabezpečení“ a zvolte „Nastavení obsahu“.
 3. Poté zvolte možnost „Povolit webům ukládat a číst data souborů cookies“.

Microsoft Internet Explorer 11

 1. V pravém horním rohu okna prohlížeče klikněte na ikonu „Nástroje“ (vypadá jako ozubené kolečko), zvolte „Možnosti Internetu“ a poté klikněte na kartu „Osobní údaje“.
 2. Ujistěte se, že úroveň ochrany osobních údajů je nastavena na hodnotu „Střední“ nebo „Nízká“, čímž povolíte soubory cookies v prohlížeči.
 3. Nastavením nad hodnotu „Střední“ soubory cookies zakážete.

Mozilla Firefox

 1. Klikněte na tlačítko nabídky (tři vodorovné čárky) v pravém horním rohu okna prohlížeče a zvolte „Možnosti“.
 2. Poté klikněte na „Soukromí“.
 3. Klikněte na Cookies a zvolte možnost „Povolit serverům nastavovat cookies“.

Jak si ověřit, zda jsou soubory cookie povoleny na počítačích typu Mac

Safari na OX X

 1. Klikněte na „Safari“ v horní části okna prohlížeče a zvolte „Předvolby“.
 2. Klikněte na „Soukromí“.
 3. Zvolte možnost „Povolit z navštívených webových stránek“.

Blokování souborů cookies

Chcete-li zjistit, jak webovým stránkám zabránit v ukládání souborů cookies k zapamatování si, které stránky navštěvujete, zvolte svůj prohlížeč z uvedeného seznamu. Budete přesměrováni na příslušnou stránku prohlížeče, kde můžete provést nastavení souborů cookies a údajů o stránkách:

Chrome

Safari

Firefox

Internet Explorer

V případě změny nastavení souborů cookies v prohlížeči již vaše chování na našich stránkách nebude sledováno.

Informace o kontrole a mazání souborů cookies najdete také na adrese http://allaboutcookies.org.

Rezervace termínu schůzky